Home » Archives by category » Libangan » Hulascope (Page 45)

Hulascope – December 13, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Susumbatan ka ng isang taong napakahalaga sa’yo. Maging mapagpasensiya kung ayaw mong matulog nang may kaaway.

Hulascope – December 12, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Mag-ingat sa pagbibiyahe ngayong araw. Magkakaroon ng hindi inaasahan at hindi kagandahang encounters at situations. Mamumroblema rin sa kalusugan.

Hulascope – Decemeber 11, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] May mahalagang task ka today: stay connected. Ang pakikipagmabutihan sa isang from opposite sex ay mauuwi sa date o flirting.

Hulascope – December 10, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Panindigan ang prinsipyo pagdating sa iyong finances. Mapoprotektahan nito ang savings mo at maiiwasan ang mga walang kuwentang gastusin.

Hulascope – November 9, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Successful ang material matters. Magiging stable na ang income mo, at may darating pang bagong pagkakakitaan. Reward mo ‘yan sa pagiging sobrang hardworking.

Hulascope – December 8, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Punung-puno ng enthusiasm ang araw na ito for you. Handa ka sana hanggang sa magdamagang happiness.

Hulascope – December 6, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Mapapaaway ka ngayong araw, sa isang kapamilya o sa significant other mo. Puwede mo pa rin namang ma-survive ang araw na ito. Have faith.

Hulascope – December 5, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Maiirita ka today sa familiar stereotypes. Magtrabaho nang may “ready for anything and everything” attitude. Magkakaroon ng pagbabago sa health o pagpapagamot mo.

Hulascope – December 4, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Type mo ngayon ang mga trabahong pang-secret agent. Energetic ka rin kahit behind the scenes. Siguraduhin mo lang na libre ka sa late afternoon para yakapin ang isang sorpresa.

Hulascope – December 3, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Communication ang strength mo today. Mas interesante para sa’yo ang informal sources kaysa official news. Opinionated ka ngayon.