Home » Archives by category » Libangan » Hulascope (Page 44)

Hulascope – December 19, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Hindi na sekreto ang iyong professional achievements. Pero hindi ito nangangahulugan na babalewalain mo na lang ang idea ng iba.

Hulascope – December 18, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Tapusin ang isang mahalagang business transaction at huwag munang magsimula ng bago. Posibleng magkamali ka sa isang importanteng detalye.

Hulascope – December 16, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Gamitin ang iyong creative potential to the maximum. May importanteng mangyayari sa private life mo. Masaya ang araw na ito.

Hulascope – December 15, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Sa araw na ito ay may fun enjoyable leisure. Masaya kang magpaka-busy sa bagay na sobrang interesante para sa’yo. Umiwas sa komplikadong tasks at huwag magpakapagod. TAURUS [Apr 20 – May 20] Ang lahat ng aktibidad na may kinalaman sa tahanan, pamilya at mga anak ay magiging beneficial at […]

Hulascope – December 14, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Makipag-bonding sa mga mahal sa buhay. Laging may komplikadong problema, kaya mahalagang may balance ka.

Hulascope – December 13, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Susumbatan ka ng isang taong napakahalaga sa’yo. Maging mapagpasensiya kung ayaw mong matulog nang may kaaway.

Hulascope – December 12, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Mag-ingat sa pagbibiyahe ngayong araw. Magkakaroon ng hindi inaasahan at hindi kagandahang encounters at situations. Mamumroblema rin sa kalusugan.

Hulascope – Decemeber 11, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] May mahalagang task ka today: stay connected. Ang pakikipagmabutihan sa isang from opposite sex ay mauuwi sa date o flirting.

Hulascope – December 10, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Panindigan ang prinsipyo pagdating sa iyong finances. Mapoprotektahan nito ang savings mo at maiiwasan ang mga walang kuwentang gastusin.

Hulascope – November 9, 2015

ARIES [Mar 21 – Apr 19] Successful ang material matters. Magiging stable na ang income mo, at may darating pang bagong pagkakakitaan. Reward mo ‘yan sa pagiging sobrang hardworking.