Biden iniutos ang simpleng mga pagbabago sa Unang Araw

Filed under Editoryal Balita RSS RSS Feed

Sa kanyang unang araw bilang pangulo ng United States nitong Miyerkules, nilagdaan ni Pangulong Joseph Biden ang kanyang unang tatlong utos ng ehekutibo sa harap ng mga reporter sa Oval Office ng White House – na nagpapatupad ng isang mandato para sa pagsusuot ng face mask, pagdaragdag ng suporta para sa mga hindi naserbisyuhang komunidad sa COVID- 19 pandemya, at muling pagsasama sa kasunduan sa klima ng Paris.

Ang una ay bahagi ng plano ng pagkilos ni Biden para sa pinakamalaking problema sa bansa ngayon – ang pandemya. Ang executive order na “100 Days Masking Challenge” ay nananawagan para sa isang buong bansa na mandato para sa pagsusuot ng face mask at social distancing sa lahat ng mga pederal na gusali at ng lahat ng mga pederal na empleyado at kontratista. Nauna nang sinabi ng Pangulo na mag-aapela siya sa lahat ng mga Amerikano na magsuot ng face masks nang hindi bababa sa unang 100 araw.

Isang “Directorate for Global Health Security and Biodefense,” na orihinal na nilikha para sa epidemya ng ebola noong 2014, ay magpapatupad ng programa ng mga bakuna, testing, at personal protective equipment.

Ang pangalawang utos ng ehekutibo ay nagpalawak ng mga moratorium sa mga pagpapaalis at foreclosure sa mga pautang na sinuportahan ng pederal. Mahigit sa 11 milyong mga mortgage na ginagarantiyahan ng Departments of Agriculture, of Housing and Urban Development, at ng Veterans Affairs. Ang mga pagbabayad ng utang ng mag-aaral ay nasuspinde rin hanggang Setyembre 30.

Ang ikatlong executive order ay tumawag sa US na muling sumali sa Paris Climate Agreement, na nanawagan na bawasan ng mga bansa sa daigdig ang kanilang mga emissions ng carbon na nagdudulot ng pagtaas ng temperatura sa mundo, pagkatunaw ng mga polar glacier, pagtaas ng antas ng karagatan, at pagbuo ng mas marahas na bagyo at bagyo.

Matapos manalo si President Donald Trump noong 2016, ang isa sa kanyang mga unang kilos ay ilabas ang US mula sa Paris Agreement, ang tanging bansa na nagawa ito, kahit na ang US ang pangalawang pinakamalaking nag-ambag, pagkatapos ng China, sa polusyon ng carbon sa kapaligiran sa mundo.

Ang iba pang mga executive order ay handa na para sa pag-sign ni President Biden nitong Miyerkules – ibalik ang pagsasama non-citizens sa US census, pagpapatibay ng proteksyon laban sa diskriminasyon sa lugar ng trabaho batay sa oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang kasarian, na nananawagan sa Kongreso na magbigay ng isang landas sa pagkamamamayan para sa halos isang milyong mga walang dokumentong kabataan – tinawag na “Dreamers” – na dinala sa bansa noong sila ay paslit.

Tinapos ni President Biden ang “Muslim travel ban” – na naghihigpit sa paglalakbay at imigrasyon sa US mula sa mga bansang Muslim. At binaliktad niya ang hakbang ni Presideng Trump na alisin ang US mula sa World Health Organization (WHO). “He will restore America’s role leading the world through this global crisis,” sabi ng czar ni Biden sa COVID-19 response.

Ang lahat ng ito sa isang araw. Labinlimang utos ng ehekutibo ang nagsagawa ng mga pagbabagong ipinangako niya sa panahon ng kampanya sa halalan tungkol sa mga isyung ginawa sa US sa ilalim ni President Trump na lilitaw na humihila mula sa mga patakaran kung saan ang US ay matagal nang nakilala – sa mga sariling bayan at sa mga bansa sa buong mundo.

Malugod nating tinatanggap ang pagbabalik na ito ng pagkilos at pag-aalala ng US sa maraming mga sanhi at isyu. Ikinalukugod natin higit sa lahat sa pagbabalik ng pagiging miyembro ng US sa Paris Climate Agreement at sa paglahok at pamumuno sa World Health Organization sa oras na ito ng pandemya.