Ang laban sa droga ay laban ng bayan

Filed under BULONG AT SIGAW Balita RSS RSS Feed

“ANG pangunahing kong ikinababahala ay ang mga pagpatay. Naniniwala ako na puwedeng ipagpatuloy ang kampanya na minimintina ito ayon sa rule of law at limitasyon ng karapatang pantao. Wala akong planong may mapapatay, subalit ipaiiral ko rin ito ng buong lakas. Papalitan natin ang sukatan, hindi ang bilang ng namatay, kundi ang bilang ng buhay na nabago,” wika ni Vice-President Leni Robredo nitong nakaraang Huwebes.

Lubusan niyang binaligtad ang paraan ng paglaban sa ilegal na droga. Tama lang ito, dahil iyong pinairal na kampanya ni Pangulong Duterte nang magsimula siyang manungkulan ay talagang bigo at malayong magtagumpay. Ginamitan niya kasi ito ng karahasan. Sa limitadong pananaw na peace and order issue lang trinato ng Pangulo ang problema ng ilegal na droga. Dahil ganito kasimple niya nilapatan ng lunas ang problema, isinantabi niya ang mga legal at demokratikong proseso. Inalisan niya ng karapatan ang mga taong sa akala niya at ng kanyang tagapagtaguyod ng programa ng mga karapatan. Kinamuhian niya ang due process at human rights. May dalawang batayang prinsipyo ang kanyang kinalimutan: Una, ang karahasan ay walang puwang sa demokrasya, na dito ang dapat mangibabaw at masunod ay lakas ng batas at hindi batas ng lakas. Ikalawa, ang mali ay hindi kailanman maitutuwid ng kapwa mali.

Ang ibinibigay na alternatibong solusyon ni VP Leni ay inilalagay ang problema sa tamang konteksto. Na ang problema ng droga ay mga problemang kahirapan at kalusugan. Kaya, halos lahat ng mga napatay mula nang pairalin ang brutal at madugong war on drugs ng Pangulo ay mga dukha. Nagbebenta sila ng droga dahil ito lang ang nakikita nilang paraan para mabuhay. Ang pinayayaman at pinabubuti ang buhay ng ekonomiya ng bansa ay ang iilan. Hindi kumakalat ang yaman ng bansa at biyaya ng demokrasya sa lahat. Hindi nito inaabot ang mga nasa laylayan ng lipunan na kumain dili ang kanilang sitwasyon. Ang mga larawan ng mga naitumba dahil sa droga ay mga nakayapak o nakatsinelas at nasa gilid ng estero o mahirap na komunidad dahil narito ang kanilang dampa.

Samantala, sa tingin ni Pangulong Duterte, ang mga nalulong sa droga ay wala nang pag-asang magamot at magbago. Pinakitid na raw ng droga ang kanilang utak. Ang mga ito at kapwa nila mga dukha na ginagamit pantawid-gutom ang pagbebenta ng droga ay kinokonsidera ng Pangulo na mga galamay ng istraktura ng mga sindikato sa droga. Ganito niya binibigyan ng katwiran ang mga nagaganap na pagpatay sa kanilang hanay. Ang kabaligtaran ang isasaalang-alang ni VP Leni batay sa sinabi niyang papalitan niya ang metrics ng drug war na bibilangin hindi ang napapatay kundi ang nagbabagong buhay. Wastong hakbang ang kanyang gagawin na isangkot ang civil society groups at faith-based organizations sa paglaban sa ilegal na droga. Ang laban kasing ito, tulad ng sinabi niya, ay laban hindi lamang ng kanyang pamumunuang komite, o ng Pangulo, kundi ng buong bansa. Napakahalaga rin ang tulong at kooperasyon ng media na magpapadaloy ng impormasyon hinggil sa ginagawang paglaban sa droga partikular ang paghahayag ng mga nasa likod ng paggawa at pagkalat ng droga upang maging makahulugan at epektibo ang partisipasyon ng publiko sa war on drugs. Higit sa lahat, may mag-uulat sa bayan kung sino ang nagsasabotahe, o nagtatangkang magsabotahe sa ginagawang bagong paraan ng pagpapairal ng programa.

-Ric Valmonte