Pasaway ang kabit ni bossing

Filed under Dear Inang Mahal Balita RSS RSS Feed

Dear Manay Gina,

Isa sa kasamahan ko sa trabaho ay kabit ng aming boss. Tanggap ko na sana ito, kung hindi napeperhuwisyo pati ang aking tra­baho, dahil sa akin bumabagsak ang mga gawaing nakakaligtaan niya. Madalas kasi siyang late sa pagpa­sok at umaalis din nang maaga.

Okey lang kaya kung isumbong ko ang kanilang relasyon sa aking mga kasamahan at sa ibang na­kakataas sa aming boss?

–Joy

Dear Joy,

Obligasyon mong ipagbig­ay-alam sa nakatataas ang pag­kukulang ng iyong kasamahan sa trabaho, pero huwag sa iyong boss na kanyang kar­elasyon. At kapag nag-report ka tungkol sa kanya, huwag mo nang isama ang kanilang mal­ing relasyon. Sa halip, ang banggitin mo lamang ay ang kanyang pagkukulang sa tra­baho upang hindi ka maipit sa isang personal na sit­wasyon.

Nagmamahal,

Manay Gina

“Tact is knowing how far to go too far.”– Jean Cocteau

Ipadala ang tanong sa dearmanaygina@yahoo.com

-Gina de Venecia