Is 26:1-6 ● Slm 118 ● Mt 7:21, 24-27

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Sinabi ni Jesus sa mga alagad: “Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng ‘Panginoon! Panginoon!’ ay papasok sa Kaharian ng Langit kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa Kaharian ng Langit.

“Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin nang malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. At ang sinumang nakaririnig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin nang malakas, at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan!”

PAGSASADIWA:

Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng “Panginoon! Panginoon!” ay papasok sa Kaharian ng Langit.—Si apostol Santiago na rin ang nagsabi na ang pananampalatayang walang gawa ay isang patay na pananampalataya. Ang tunay na kumikilala sa Panginoon ay ang taong nagpapatotoo sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.

Kung hindi magkatugma ang ating mga salita sa ating mga gawa, mistulang kaluluwang walang katawan ang ating pananampalataya. Sa mata ng Diyos, ito ay isang uri ng pagbabalatkayo. Hindi kailanman kalugud-lugod sa Diyos ang kabanalang puro “ngawa” subalit kulang naman sa gawa.

Hinahamon tayo ng ebanghelyo sa araw na ito na ipakita ang katotohanan ng ating mga mabubuting salita sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa.