Habang ginagawa ang Golden Jubilee Dome ng Peñafrancia Basilica