Rom 9:1-5 ● Slm 85 ● Mt 14:22-33

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon nang gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka, sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin.

Nang madaling-araw na, pinuntahan sila [mga alagad] ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila, at akala nila’y multo siya. Kaya sumigaw sila. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila: “Lakasan ang loob! Ako ito, huwag kayong matakot.” Sumagot si Pedro: “Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig.”

At sinabi niya: “Halika.” Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya: “Panginoon, iligtas mo ako!” Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sinabi: “Taong kaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?”

‘Himala: Pagpapatotoo na may Diyos’

Maraming himalang ginawa si Jesus na totoo namang kahanga-hanga at kagulat-gulat katulad na lang ng sinasabing paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig sa ebanghelyo ngayon.

Ayon sa ilang dalubhasa, naglakad daw si Jesus sa tabing baybayin ng dagat. Para kay William Barclay, ang kritikal na isyu dito ay ang pagsasalin sa Griyegong epi tes thalasses. Ginamit daw sa Juan 21:1 ang pariralang ito at isinalin bilang “sa tabi ng lawa.” Ginamit din ang pariralang ito sa ebanghelyo ngayon, subalit “naglalakad sa dagat” ang naging salin nito.