Ex 2:1-15a ● Slm 69 ● Mt 11:20-24

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Sinimulang tuligsain ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng karamihan sa kanyang mga himala, sapagkat hindi sila nagpanibagumbuhay: “Sawimpalad kayong mga bayan ng Corozain at Betsaida! Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang naganap sa piling n’yo, nagsisi sana silang may abo at sako. Kaya sinasabi ko sa inyo: Mas magiging magaan pa ang sasapitin ng Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa inyo.

“At ikaw naman, Capernaum, ‘itataas ka ba sa Langit? Hindi, itatapon ka sa kaharian ng mga patay!’ Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang naganap sa iyo, narito pa sana ngayon ang Sodom. Kaya sinasabi ko sa inyo: mas magiging magaan pa ang sasapitin ng lupain ng Sodom sa araw ng paghuhukom kaysa inyo.”

PAGSASADIWA:

Sawimpalad kayong mga bayan ng Corozain at Betsaida!—Sa kabila ng pangangaral at maraming himala na ginawa ni Jesus sa Corozain, Betsaida, at Capernaum, wala siyang nakitang pagsisisi sa mga tao doon. Hindi sila nagbagong-buhay kaya parang naubos na ang pasensiya at pang-unawa ni Jesus sa kanila. Kung tutuusin, nasa Corozain at Betsaida (kilalang dalawang siyudad) ang mga paaralan sa pagpapakadalubhasa sa relihiyon.