FAITH AND DEVOTION

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

TUMITIMO sa puso at diwa ang ulo ng balita na sumasagisag sa tapat na debosyon at pananampalataya ng mga Kristiyano, lalo na ng daan-daan libong deboto sa Black Nazarene. Nakiisa sila sa taunang Traslacion kamakalawa mula sa Quirino Grandstand sa Luneta hanggang sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo; hindi nila inalintana ang banta ng mga terorista upang matupad lamang ang kanilang panata.

Bagamat hindi ako naging bahagi ng tinaguriang mga barefoot devotees dahil sa karamdaman, minarapat na lamang nating makiisa sa milyun-milyong nag-ukol ng taimtim na panalangin para sa tagumpay at kaligtasan ng naturang prusisyon.

Maliwanag na dininig ng Panginoon ang mga dasal sapagkat walang panganib na gumambala sa 22 oras at limang minutong pagpapahayag ng mga deboto ng kanilang ‘faith and devotion’.

Bukod sa mga panalangin, malaki ang misyon na ginampanan ng ating mga alagad ng batas tulad ng mga pulis, sundalo at iba pang security groups; kabilang din ang mga tauhan ng gobyerno at ng mismong mga alagad ng Simbahang Katoliko.

Mistulang naglaho ang malalagim na plano na karaniwang binabalangkas ng mga kampon ni Satanas.

Totoo na may mga nahilo na kaagad namang dinala sa mga ospital dahil sa matinding init at pagsisiksikan; may mga nasugatan sa iba’t ibang bahagi ng katawan lalo na ng mga naglalakad nang nakapaa. Naniniwala ako na ang hapdi ng kanilang mga sugat ay hindi nila ininda sapagkat iyon ay bahagi ng kanilang mga panata at debosyon sa Itim na Nazareno.

Hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataon na hindi magpahayag ng gayon ding paniniwala sa Maykapal. Sa kapangyarihan ng taimtim na panalangin, nailalayo ako sa panganib at napaghihilom ang aking mga karamdaman. Anuman ang sabihin ng sinuman, hindi marahil isang kalabisang patunayan ang milagrong nagagawa ng tapat na dasal. Maaaring nagkataon lamang sa paningin ng iba, subalit nakaligtas… ako sa mild stroke, profuse stomach bleeding, nakalulumpong arthritis at kamakailan lamang ay glaucoma and cataract operation; at nagpaparamdam na rin ang iba pang sakit. Tulad ng paniniwala ng marami, lalo na ng mga barefoot devotees ng Black Nazarene, marapat na ipaubaya na lamang natin ang lahat sa Panginoon.

Maaaring nakakikilabot o morbid, wika nga, subalit marapat na tayo ay laging maging handa sa tawag ng Panginoon. May milagro sa walang humpay na pag-usal ng taimtim na panalangin ng lahat, kahit ano ang kinaaaniban nilang relihiyon.
(Celo Lagmay)