1P 1:10-16 ● Slm 98 ● Mc 10:28-31

Filed under Mabuting Balita Balita RSS RSS Feed

Nagsalita si Pedro at sinabi: “Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo.” Sinabi ni Jesus: “Talagang sinasabi ko sa inyo: walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama, at mga anak at mga bukid alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo na walang gantimpala. Tatanggap nga siya ngayon ng makasandaang beses ng mga tahanan, mga kapatid, mga ina at mga anak at mga bukid sa gitna ng mga pag-uusig, at sa hapong darating nama’y makakamit niya ang buhay na walang hanggan.

“May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna.”

PAGSASADIWA:

Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo.—Matapos tanggihan ng lalaking mayaman ang alok ni Jesus na maging kanyang tagasunod, nais malaman ni Pedro kung ano naman ang naghihintay sa kanya at sa iba pang mga alagad na tumugon sa tawag ni Kristo nang buong puso.