1P 1:3-9 ● Slm 111 ● Mc 10:17-27

Filed under Mabuting Balita Balita RSS RSS Feed

Isang tao ang patakbong sumalubong kay Jesus at paluhod na nagtanong: “Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng walang hanggang buhay?”

Sumagot sa kanya ni Jesus: “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos: “Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnanakaw, huwag manirang-puri sa kapwa, huwag mandaya, igalang ang iyong ama’t ina. Sinabi sa kanya ng tao: “Sinusunod ko ang lahat ng ito mula pagkabata, ano pa ang kulang ko?”

Kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya at sinabi: “Isa ang kulang sa iyo. Umuwi kat at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa Langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin.”

PAGSASADIWA:
At saka ka bumalik para sumunod sa akin.—Kung malakas ang imahinasyon ng bumabasa, parang isang natatanging eksena sa pelikula ang tagpo sa ating ebanghelyo: Isang mayamang lalaki ang patakbong lumapit kay Jesus—isang ordinaryong mamamayan na kilala hindi dahil sa kanyang kayamanan kundi dahil sa kanyang mabubuting salita at gawa.